Bagged Materials

Dark Mulch - 2 Cu ft.

Dark Mulch - 2 Cu ft.

Hemlock Mulch - 2 Cu ft.

Hemlock Mulch - 2 Cu ft.

Potting Soil - 40 lbs

Potting Soil - 40 lbs

Top Soil - 40 lbs

Top Soil - 40 lbs

Garden Soil - 1 Cu ft.

Garden Soil - 1 Cu ft.

Composted Cow Manure - 40 lbs

Composted Cow Manure - 40 lbs

Organic Compost - 40 lbs

River Pebbles - .5 Cu ft.