a

Bagged Materials

Dark Mulch – 2 Cu ft.

Dark Mulch – 2 Cu ft.

Hemlock Mulch – 2 Cu ft.

Hemlock Mulch – 2 Cu ft.

Potting Soil – 40 lbs

Potting Soil – 40 lbs

Top Soil – 40 lbs

Top Soil – 40 lbs

Garden Soil – 1 Cu ft.

Garden Soil – 1 Cu ft.

Composted Cow Manure – 40 lbs

Composted Cow Manure – 40 lbs

Organic Compost – 40 lbs

River Pebbles – .5 Cu ft.